Produktion.png
 

Produktion

Korrekt prioritering og en effektiv kapacitetsudnyttelse er nøglen til profitable vækst i produktionsvirksomheden.

Vi øger gennemsigtigheden på tværs af virksomheden og skaber et fælles sprog, som sikre korrekt prioritering i indkøb- og produktionsplanlægningen.

Ved at synliggøre profit- og risikoprofilerne i produkt- og kundemixet får virksomheden et kommercielt og operationelt værktøj til at definere service levels og indgå leverandøraftaler med fokus på total cost.   

UDBYTTE

 • Lavere kapitalbinding i rå- og færdigvarer
 • Differentieret styring af fast- og slowmovers
 • Prioritering af make-to-stock og make-to-order
 • Mindre kompleksitet og bedre prioritering i hele værdikæden
 • Værktøjer og KPI’er til Sales & Operations Planning
Danalim-feature.png

Hos Dana Lim er kundernes behov og et ønske om vækst i fokus. ABC bruges som et centralt ledelsesværktøj, der sikrer tilfredse kunder og en effektiv supply chain.

 
Distribution.png
 

Distribution

Med et stort antal varenumre, leverandører og kunder har distributionsvirksomheden brug for et pålideligt og gennemsigtigt datagrundlag.

Distributionsvirksomhederne med det attraktive sortiment og mest effektive forsyningskæder vinder den hårde konkurrence om kunderne.

Vi hjælper virksomheden med skabe overblik over produkt- og kundeporteføljen og koordinere indsatsen mellem salg og indkøb med henblik på at øge leveringsevnen og nedbringe lagerbindingen.

UDBYTTE

 • Bedre overblik over varesortimentet
 • Differentieret styring af profit- og risikoprofilerne i produkt- og kundeporteføljen
 • Koordineret ind- og udfasning på tværs af salg og indkøb
 • Indkøbsstyring med fokus på profit og risiko
 • Lavere kapitalbinding og højere leveringsevne
jp-feature-31.png

JP Groups overordnede strategi har tre fokusområder:
Værdiskabelse, lavere lagerværdi og flere beslutningstagere.

ABC-analyser på produkter, kunder og leverandører.

 
Detail2.png
 

Retail

De største detailvirksomheder skal rumme en stor dynamik og forskellighed i butiksnetværk, kundemasse og produktlivscyklus. Det kræver at detailvirksomheden har fingeren på pulsen og bruger data til at optimere vareflow og sortiment.

Vi giver detailvirksomheden et overblik som hjælper med kæden med at lagerføre de rette varer, på det rette sted, i de rette mængder.

UDBYTTE

 • Bedre overblik over det samlede varesortiment
 • Fælles forståelse mellem butikchefer og centralfunktionen
 • Bedre planlægning af tilbudskampagne
 • Effektiv ind- og udfasning og mindre ukurans
 • Mindre kapitalbinding og højere omsætningshastighed i butiksnetværket
ABC Softwork blog, citatimagepost Jesper Amsinck, Matas 2017-11-08 JH 1.png

Matas A/S har reduceret lagerværdien markant og samtidig fastholdt kædens høje servicegrad over for kunderne.