Velkommen til ABC Cloud

ABC Cloud er din nye driftplatform. Brug den til at skabe overblik over din supply chain, og arbejd effektivt med jeres data. 


De data der ligger bag jeres supply chain er nøglen til vækst. De afslører hvor der er oversete potentialer og gevinster at hente.


 
ABC giver os et fælles sprog og nogle fælles mål på tværs af værdikæden, der på meget praktisk og operationel vis understøtter vores strategiske mål om at øge værdiskabelsen, reducere lagerværdien og ikke mindst at gøre flere medarbejdere beslutningsdygtige.
— Kristian Østergaard, Direktionsassistent, JP Group
 
Hos os er ABC et rapporteringsværktøj til ledelsen på linje med en finansiel rapportering.
— Lars Christensen, CEO, Dana Lim
”For at opnå den nødvendige indsigt investerede vi i et samarbejde med ABC Softwork og tog deres værktøjer i brug i ledelsegruppen. Det har været en god investering.
— Jesper Armsinck, Logistikchef, Matas
ABC Analyzer er hos os både et strategisk, taktisk og operationelt værktøj. Det skaber langt mere værdi for os, når vi bruger det til at styrke det tværgående samarbejde, drive forandringer og ændre adfærd i hele organisationen.
— Bo Quist, COO, Peter Justesen Company
Jeg havde forventet, at vi ville få gevinster med analyserne. Men jeg må indrømme, at jeg ikke havde forventet så markante resultater som næsten 10 procents forbedring af både omsætning og indtjening på bare ét år. Analyserne gør det simpelthen lettere for os målrettet at øge profitabiliteten på det eksisterende sortiment og sikre en tilfredsstillende profitabilitet på nye varer.
— Dorte Taunø, Sortimentschef, Nomeco
Vi bruger ikke længere tid på at skabe data i Excel-kuber. Vi bruger i stedet vores tid på at analysere og arbejde med dataene, ligesom produktchefer, indkøbere og produktionsplanlæggere har konkrete disponeringsregler, de kan tage udgangspunkt i. Det er et stort skridt mod en tættere fælles styring på tværs af vores værdikæde.
— Nikolaj Kold, Logistikchef, Micro Matic