Supply-chain.png
 

Supply Chain Management

Din supply chain er nøglen til vækst

Kompleksiteten stiger i takt med at virksomheden føjer nye produkter, varianter, kunder og markeder til porteføljen. Det sætter krav til forsyningskæden når kapaciteten skal planlægges og prioriteres med øje for virksomhedens vigtigste nøgletal; vækst, cash flow og indtjening.

Med den rette balance opnår virksomheden profitabel vækst, men det kræver fælles fodslag og værktøjer.

Strategisk. Et ledelsesværktøj til at opnå og fastholde den rette balance mellem leveringsevne, working capital og profitabiltet.

Taktisk. Et taktisk værktøj til KPI rapportering, sortimentstyring og leverandørforhandling.

Operationelt. Medarbejderne anvender typisk ABC Cloud til at identificere slow- og fastmovers, udfase varer, indstille sikkerhedslager, aktivere kampagner og lave ad-hoc analyser.

 
 
Leverandør-forhandling.png
 

Leverandørforhandling

Pris og 20 andre variabler til din leverandørforhandling

Leverandøren er en central del af forsyningsnetværket og samarbejdet rummer store besparelsesmuligheder hvis det baseres på andet end pris.

ABC Cloud giver dig et overblik over leverandørens sortiment og synliggøre totalomkostningerne på produkt- og varegruppeniveau.

Med et hurtigt overblik over leverandørens sortiment kan I sammen prioritere returneringsvilkår, minimumsordre, leveringstid, skaffevarer etc.

Fokus på fleksibilitet frem for pris på C varer

Flere variabler i leverandørforhandlingen sænker totalomkostningerne

Proaktiv udfasning, lavere kapitalbinding og Højere omsætningshastighed

 
 
SOP-planning.png
 

Sales & Operations Planning

Skab balance med Sales & Operations Planning

Processen Sales and Operations Planning (S&OP) holder virksomheden sund ved at synkronisere udbud og efterspørgsel. Det kræver en fælles referenceramme når virksomheden i fællesskab skal prioritere forsyning, varelager og kunder så virksomheden har de rigtige varer på lager, på det rigtige tidspunkt og sted.

ABC Cloud giver ledelsen og medarbejdere fundamentet for at træffe holistiske og vel-informerede beslutninger, som øger omsætningen, forbedre indtjeningen og reducere kapitalbindingen.
 

Hurtigt overblik over varesortiment, varegrupper og kunder

Prioritering af kapacitet og service levels i forhold forskellige kunde- og produktgrupper

De rigtige varer på lager, på det rette tidspunkt og sted

Opfølgning på nye varer og produktlivscyklus

Lavere kapitalbinding, højere forsyningssikkerhed og højere effektivitet

 
 
Procurement.png
 

Procurement

Få gennemsigtighed i din indkøbsafdeling

Indkøbsafdelingen er virksomhedens økonomiske balancepunkt og samarbejdet med salg er afgørende for virksomhedens stabilitet og konkurrenceevne.

ABC Cloud hjælper indkøbsafdelingen med at identificere fast- og slowmovers, justere indkøbsparametre og italesætte profit- og risikoprofiler i varesortimentet.

Med gennemsigtigheden fra ABC Cloud bliver virksomhedens prioriteter mere tydelige og samarbejdet med resten af virksomheden mere transparent.

Overblik over varernes profit og risikoprofil

Faktabaseret dialog med salg omkring sortiment

Koordineret ind- og udfasning på tværs af salg og indkøb

Indkøbsstyring med fokus på profit og risiko

Lavere kapitalbinding og højere leveringsevne

 
 
Product-management.png
 

Product Management

Visuelt overblik

Som produkt- eller kategoriansvarlig er det din opgave at sikre et attraktivt sortiment med avance.

ABC Cloud giver dig overblik og fuld indsigt i kategoriernes bevægelse og kommercielle performance.

Du får redskaberne til at visualisere produkternes livscyklus, følge nye produktintroduktioner og udfase varer i tide i samarbejde med indkøb og salg.

Overblik over varesortiment, varegrupper og leverandører

Overblik over aftræksmønstre, slow- og fastmovers

Redskaberne til at udfase varer i samarbejde med indkøb og salg

Indfasningsmodel til at følge nye produktintroduktioner de første 12 måneder

Større omsætning og bedre avance

 
 
Buisness-development.png
 

Business Development

Skræddersyet supply chain

En effektiv forsyningskæde øger virksomhedens konkurrenceevne og skaber tilfredse kunder. Det kræver at virksomheden er afstemt internt og eksternt med kundernes forventninger til pris, service og leveringstid.

En kunde- og behovstilpasset forsyningskæde kan indfri kundernes forskellige behov på en profitabel måde ved at tilbyde forskellige service niveauer hvor pris og service går hånd-i-hånd.  

 

Kundesegmentering baseret på værdi og cost-to-serve

Definition af service level agreements

Proaktiv salgsdialog omkring pris og service

Korrekt prioritering i driften og øget kundetilfredshed

Højere effektivitet og bedre lønsomhed