Den dyre "One-Size-Fits-All"-strategi

Virksomheder der opererer med en one-size-fits-all forsyningskæde, hvor alle
produkter og kunder behandles ens, har store udfordringer med at opnå en profitabel vækst.

Det medfører store problemer på alle niveauer i virksomheden og giver udslag i følgende: 

 
 • Kunder under- og overserviceres
 • Stort antal restordre på vigtige varer
 • Ubalance mellem udbud og efterspørgsel
 • Høj kapitalbinding i lageret
 • Utilstrækkeligt udfasning
 • Brandslukning i driften
 • Høje produktionsomkostninger
 • Følelser styrer prioriteringerne


Gør din supply chain fleksibel

Gør din virksomhed i stand til at håndtere kunder og produkter smartere
ved at tilbyde forskellige service leves på en profitabel måde. Undgå den dyre
"one-size-fits-all"-strategi og opnå fuld transparens og en korrekt prioritering.

Vi giver dig en databaseret indsigt i dit produkt- og kundemix, og gør dig i stand til at
træffe hurtige og korrekte beslutninger. Du opnår store fordele med vores løsning:

 
 • 20% lagerreduktion
 • +5-10% omsætning
 • Øget profitabilitet
 • Øget kundetilfredshed
 • Øget transparens
 • Fælles sprog
 • Større effektivitet
 • Faktabaserede beslutninger