Procurement.png
 

Procurement

Få gennemsigtighed i din indkøbsafdeling

Indkøbsafdelingen er virksomhedens økonomiske balancepunkt og samarbejdet med salg er afgørende for virksomhedens stabilitet og konkurrenceevne.

ABC Cloud hjælper indkøbsafdelingen med at identificere fast- og slowmovers, justere indkøbsparametre og italesætte profit- og risikoprofiler i varesortimentet.

Med gennemsigtigheden fra ABC Cloud bliver virksomhedens prioriteter mere tydelige og samarbejdet med resten af virksomheden mere transparent.

Overblik over varernes profit og risikoprofil

Faktabaseret dialog med salg omkring sortiment

Koordineret ind- og udfasning på tværs af salg og indkøb

Indkøbsstyring med fokus på profit og risiko

Lavere kapitalbinding og højere leveringsevne