Produktion.png
 

Produktion

Korrekt prioritering og en effektiv kapacitetsudnyttelse er nøglen til profitable vækst i produktionsvirksomheden.

Vi øger gennemsigtigheden på tværs af virksomheden og skaber et fælles sprog, som sikre korrekt prioritering i indkøb- og produktionsplanlægningen.

Ved at synliggøre profit- og risikoprofilerne i produkt- og kundemixet får virksomheden et kommercielt og operationelt værktøj til at definere service levels og indgå leverandøraftaler med fokus på total cost.   

UDBYTTE

  • Lavere kapitalbinding i rå- og færdigvarer
  • Differentieret styring af fast- og slowmovers
  • Prioritering af make-to-stock og make-to-order
  • Mindre kompleksitet og bedre prioritering i hele værdikæden
  • Værktøjer og KPI’er til Sales & Operations Planning
Danalim-feature.png

Hos Dana Lim er kundernes behov og et ønske om vækst i fokus. ABC bruges som et centralt ledelsesværktøj, der sikrer tilfredse kunder og en effektiv supply chain.