SOP-planning.png
 

Sales & Operations Planning

Skab balance med Sales & Operations Planning

Processen Sales and Operations Planning (S&OP) holder virksomheden sund ved at synkronisere udbud og efterspørgsel. Det kræver en fælles referenceramme når virksomheden i fællesskab skal prioritere forsyning, varelager og kunder så virksomheden har de rigtige varer på lager, på det rigtige tidspunkt og sted.

ABC Cloud giver ledelsen og medarbejdere fundamentet for at træffe holistiske og vel-informerede beslutninger, som øger omsætningen, forbedre indtjeningen og reducere kapitalbindingen.
 

Hurtigt overblik over varesortiment, varegrupper og kunder

Prioritering af kapacitet og service levels i forhold forskellige kunde- og produktgrupper

De rigtige varer på lager, på det rette tidspunkt og sted

Opfølgning på nye varer og produktlivscyklus

Lavere kapitalbinding, højere forsyningssikkerhed og højere effektivitet