Bedre-KPI'er_Blå.png
 

Knivskarpt overblik

ABC Cloud leverer et knivskarpt overblik over jeres produkt- og kundemix i alle led

I kan samarbejde smartere, sikre action på det vigtigste og tracke jeres KPI'er.

Kompleksiteten stiger med antallet af produktvarianter, kundebehov og markeder. Uden gennemsigtighed overlades driften til at træffe beslutninger som ”føles” rigtige og interessekonflikterne mellem afdelingerne stiger.

Vi hjælper virksomheden med at skabe en fælles referenceramme. Vi analyserer forretningen som helhed og skaber et data- og prioriteringsgrundlag som binder strategi og drift sammen i et fælles sprog. Analyserne vil nuancere virksomhedens nøgletal og synliggøre potentialet for at øge omsætningen, nedbringe kapitalbindingen og øge indtjeningen.

 
Tilgang-know-how_Gul.png
 

Fast-track til resultater

Tilgang baseret på omfattende know-how

Ekspertise fra mere end 100 projekter sikrer at løsningen tilpasses jeres behov og at implementeringen drives gennem et hurtigt og effektivt forløb.

De mest værdifulde projekter er skabt med et åbent og vedvarende samarbejde mellem kunden og konsulenten.

Processen består i at kombinerer teknologi, adfærd og processer. Vi faciliterer forløbet fra start til slut med en række workshops hvor vi analysere virksomheden og dens nøgletal. Vi identificerer lavt-hængende frugter og udvikler løsningsforslag og strategiske indsatser, som giver virksomheden varige forbedringer.

Processen er afhængig af den eksterne drivkræft i starten, men har til formål at udvikle kompetencerne i virksomheden internt.

 
Fast-procesfacilitator.png
 

Fast tilknyttet procesfacilitator

Vi sikrer os at I får omsat strategi til målbare resultater.

Processen er afgørende for den værdi og succes du skaber. Derfor spiller konsulenten også en vigtig rolle som procesfacilitator, forandringsagent og strateg. I starten agerer konsulenten som ekstern projektleder og hjælper styregruppen med at analysere, udvikle og arbejde med virksomhedens KPI’er.

Efter projektforløbet afholder virksomheden løbende KPI reviews hvor projektets ROI dokumenteres og diskuteres med konsulenten. Virksomheden vil i denne forbindelse modtage sparring og råd omkring best-practice baseret på erfaringerne fra virksomheder som jeres egen.